25/09/2021 - 2:32 am

கோவாக்சின்

புதுடில்லி: கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை கலந்து போடுவது பாதுகாப்பானது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாக ஐசிஎம்ஆர் எனப்படும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில்...