25/09/2021 - 1:28 am

தேக்கடி

தேக்கடி–கோவிட் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த தேக்கடி சுற்றுலா தலம் மூன்று மாதத்துக்கு பின் நாளை திறக்கப்பட உள்ளது. கேரளாவில் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் தேக்கடியும்...