25/09/2021 - 2:05 am

தேசிய விசாரணை நிறுவனம்

ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் பல இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு அதிகாரிகள்(என்ஐஏ) சோதனை நடத்தினர். தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி செய்தவழக்கு தொடர்பாக இந்த...